پستـــ ثابــتـــ

دوستـــآم ســَلــآم

بهـ وبــ شکـــ:)ــلــکـــ هـــآی من خوشــ آمدید!

قوانین وب:

لینکــ کــردن وبـــَم

وبعد گرفتن رَمــــز

بــــآ همه وب هـــآ تبـــآدُل لینکـــ میشـــه

کــُپی فــــَقـــــَط بـــآ ذِکـــرِ منبـــَع!وگــرنه اسمـــ وب و خودتــ رو مینوســـم،رمزم عــَوض میشــه

وآســـه آپ هـــآم خبرت نمیکــــنم :)

شکلکـــِ درخــواستــی هــَم دآریم! :)

اینــَم وِبـــِ کـــُدهـــآمه،   کــُــد هــآے مَــهــســآیـے

بیشـــترش رایگــــآنـــه و بعضیـــآشم کــِه پولیـــه بـــآ قیمـــَتی بـــآور نَکــَردَنی!!هیچ جـــآیی پیدا نمیکنید :) خوشحـــآل میشم سر بِزَنـــید :)

       ____________________________________________________________________

 رمز عوض شد :)

کساییـ کهـ رمزخواستنـ خبرمـ کننـ و تا بهشونـ بدمـ ;)

      
-
90/11/06 - - مـَهـღـسـآیـے
Cute Rabbit
شکلــک مهســایی

Continue -
91/08/18 - - مـَهـღـسـآیـے
شکلکــ تلویزیـــونی
شکلکــ مهســآیی

خیلیــ خوکشـــلـــَن :)

Continue -
91/06/19 - - مـَهـღـسـآیـے
نیکـــــآ ی من......
خدایـــــــــــــــــآ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گلــــه دآرَمــــ

دوستم،آجیم،نیکآآآآآمونو ازمون گرفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الهی من بمیرم براش.....

آرمون؟؟؟؟؟؟؟؟بهت تسلیت میگم....خدا صبرت بده.....

کاش حقیقت نداشت....کاش نیکا بیاد و بگه فقط یه شوخی بود!!!!نیکای عزیزم؟؟؟؟؟الهی فدات شم؟؟؟؟؟

آجی قربونت بره.........مگه قرار نبود با آرمون باشی تا آخرش؟؟؟؟؟کجا آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدااااااااااااااااا؟؟؟

این همه بنده های گناه کارت دارن راست راست راه میرن و مفت خوری میکنن....چرا نیکا؟؟؟؟؟؟؟؟چرا اون فرشته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نیکا بگو دروغه.........

برای بهترین دوستم خواهرم فاتحه بفرستید لطفا....

باورم نمیشه....

به همین راحتی!!!یه گل پر پر میشه.....

زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل زبانکده محصل

-
91/06/16 - - مـَهـღـسـآیـے
نمآدهـــآ
یهـ سریـ نماد کهـ خیلیا درخواستـ کردهـ بودنـ ،برایـ نوشتنـ اسمـ و عنوانـ وبــ خوشملنـــ :)

رمزندارنــ ;) مثلــ:

ᶬᵃᴴᶳᵃᴲᵢ

Continue -
91/04/06 - - مـَهـღـسـآیـے
کلیــ زردیــ
شــکــلــکــــ هــای مــهــســایــیشــکــلــکــــ هــای مــهــســایــی

Continue -
91/04/02 - - مـَهـღـسـآیـے
اضافهـ شدهـ هــــآ
بهـ زیبآ سآزیـ کامنتـ اضافهـ شد

-
91/03/28 - - مـَهـღـسـآیـے
نیکا
نیــــــــــکــــــــــآآآآآ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کــجایی؟؟؟؟؟یهـ خبر از خودتـ بدهـ آجــــــیـ خواهشـ میکنمـ:((((((

-
91/02/19 - - مـَهـღـسـآیـے
خدآفِظیــ
شکلکــ مهساییسلآمـ دوستآیـ خوبَمـشکلکــ مهسایی 

شکلکــ مهساییاومَدمـ کِهـ بِگَمـ اِمتحآنآمـ شُروعـ شُدنـشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییخیلیمــ سَختنـشکلکــ مهسایی

خِیلیـ خِیلیـ کَمـ میآمــ شآیَدَمــ تآ بعدِ خرداد نِیآمـشکلکــ مهسایی

 شکلکــ مهساییولیـ شُمآ نظر بــِذآریدآآآآآآآآ نَیآمـ ببینمـ خبریــ نیستشآآآآآآآ شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییشآیَدمـ جمعهـ بهـ جمعهـ اومدمـ و بهـ کَسآییـ کهـ رَمز میخوانـ رَمـــز دادمــ نِیدونمــشکلکــ مهسایی


دوستآنیــ کهـ مآیلــ بهـ تبآدلــ لینکــ هستنــ لینکمـ کُننــ،برگَشتمــ حتــماً لینکـ میشینـشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییدوکـسِــتــونــ دآرَمــشکلکــ مهسایی

بایــشکلکــ مهسایی     

شکلکــ مهسایی

-
91/01/27 - - مـَهـღـسـآیـے
تزیینیــ قلبیــ

شکلکــ مهساییشکلکــ مهسایی  شکلکــ مهسایی

Continue -
91/01/21 - - مـَهـღـسـآیـے
حیواناتـــ کوشولــو
شکلکــ مهســاییشکلکــ مهســایی شکلکــ مهســایی  شکلکــ مهســایی  شکلکــ مهســایی
   
هرحیوونیـ کهـ فکرشوکنیــ اینجا هستــ!!!

بپر ادامهــ مطلبـ!!!

Continue -
91/01/18 - - مـَهـღـسـآیـے
شکلکــ خوکیــ نــاز
شکلکــ مهســایی

Continue -
91/01/18 - - مـَهـღـسـآیـے
یهـ خبر مهمـ!
شکلکــ مهساییدوستایـ گلمـ سلامـ! شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییببخشید اینــ چندوقتهـ نبودمــشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییمرسیــ از نظرایــ خوبتونــ شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهسایی  سالــ نوتونمــ مبارکـــ!!شکلکــ مهسایی 

 
شکلکــ مهسایی وبــ هاییــ کهــ لینکمـ کردنـ لطفا حذفمـ نکننـشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهسایییهـ خبر مهمـ:شکلکــ مهسایی
شکلکــ مهساییاز اینــ بهـ بعد شکلکـ درخواستیـ همـ داریمـشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییهرکیـ شکلکیـ خواسـتـ بهمـ میگهـ منمـ براشـ میذارمشکلکــ مهسایی
شکلکــ مهساییدیگهـ همینـ شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییشادباشیدشکلکــ مهسایی

-
91/01/18 - - مـَهـღـسـآیـے
نیــ نیــ کوشولویــ خیلیــ خوشملــ
شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/15 - - مـَهـღـسـآیـے
ریزهــ میزهــ هایــ ناناز
 
شکلکــ مهسایی  شکلکــ مهسایی  شکلکــ مهسایی  شکلکــ مهسایی شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/12 - - مـَهـღـسـآیـے
عکســ عاشقونهــ
  شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/10 - - مـَهـღـسـآیـے
عکســ گشنگــ2
شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/10 - - مـَهـღـسـآیـے
لاکــ پشــتـــ
شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/10 - - مـَهـღـسـآیـے
قلبـــ خوشملـــ
شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/06 - - مـَهـღـسـآیـے
آویـــزهایــ خیلیـــ ناز
شکلکــ مهسایی

Continue -
90/12/06 - - مـَهـღـسـآیـے
خرگوشــ نــاز2
شکلکــ مهسایـی

Continue -
90/12/06 - - مـَهـღـسـآیـے
تشکر

شکلکــ مهساییدوس جونام سلام!!!شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییخوفین؟؟؟شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییامروز اومدم از چندتا از دوس جونام تشکر کنن کهشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییکمکم کردن تا وبم بهتر شه و من واقعا ممنونشونم!!!شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهسایی۱-مهساجونمـــشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهسایی۲-آناهیتاجونمــشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهسایی۳-نادی جونمــشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییبچه ها واقعا ازتون ممنونم!!!شکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییدوستون دارمشکلکــ مهسایی

شکلکــ مهساییبوس بوسشکلکــ مهسایی

-
90/11/11 - - مـَهـღـسـآیـے
عکســ گشنگـــ

شکلکــ مهسایی

جدیدترین عکسای فانتزی دخترونه

ازاینا میتونید برای لوگوتون استفاده کنید

خیلی قشنگن!!!

Continue -
90/11/11 - - مـَهـღـسـآیـے
لـاینــرهـایــ نـــاز

شکلکــ مهسایی

Continue -
90/11/11 - - مـَهـღـسـآیـے
شکلکـــ هایــ بـامــزهـ

شکلکــ مهسایی

Continue -
90/11/11 - - مـَهـღـسـآیـے
Friends
پارت تولز
دنیای قالب
کــُــد هــآے مَــهــســآیـے
شکلک های نـَآدے
کـــد هـا و شکلـــکـــ هایــــ مهســــا
مهـــساوعــلـی
قالب و شکلکِ لیـلا و دیـاکو
قالب های آقــ♥ــا و خانــ♥ــوم عاشق
ܓ✿ ★امیرمحمدܓ✿ ★
شیــنــارا
خانوم کوچــ ــــــــــ ♥لو ♥♥♥♥
★قـآلــبـ هاے عـآشقـونـهـ ے رِهــآ★
•¤**¤•آیکــن و شکلکــ رنگیــن کمان•¤**¤•
نادی و زهرا
اندروید جاوا
ساخت لوگوی رایگان
دخــــــترانه
❤ღ شکلک های ساناز❤ღ
Ҳشِکـ ـلـَکـ هاے دُخے جونےҲ
شکلک و اسمایلی توت فرنگی
قالب و لوگو توت فرنگی
♀ مآژیکــ صورتیــ ـے ♥
قالب و شکلکهاے لیدے ریــحــآنــآ
ღ✿☂شکلکهای یه دخمله☂ღ✿(✿ ♥‿♥)
ღღشــــــکلک هایـــ ناناســــــیღღ
قآلب هآے ♥سفآرشے ♥ میس♥ تم
mehhi smiley
♥دنیایـ اسمایلیـ♥
Host Cods
☠گآلــریــ فائــزهــ☠
لوگو هایــ لیــدی وای
شکلکــ و قالبــ شیمـا
لگو ها و شکـلکـای دخـمل مو فـرفـــ♥ــری
قآلبــ هآے یـئـوجیـــטּ
شکلک های الی ناز
شکلک های برفی
شکلک های ویزلی ها
☮✪شکلکـــ و قالبــــ کتـــ♀ـــی✪☮
❤ (◡‿◡✿) ✲وبلاگ عروسک✲ (◡‿◡✿) ❤
شکلک های مهرسا جون
عکس های کارتونی زیبا
♥قالب های یه دختره(رایگان)♥
☮Tℏℯ₥ℯs ⊝ℱ YÅℨ0☮
شــــــــــــــــــــــکلک
قآلِب هآی عآشـِقآنِه ی شِکَرُ و نَمَک
شکــــــلک های میـــس اِســــ
lovely rain
ღشِـــکلـَــک هــاے بــــ♥ــــآنــــــوღ
✖آیــکُــنــ هــآیـــ لِــیدیـــ اِفـــ✖
شـکلـ ـکایــــ ـ ریمــ ـ ـا
ஐ♚شـــیــکــلــکــایــ چــیـــســـتــا♚ஐ
"قالب و شکلک" کــیـآنــآ و کــیـمــیـا
❤ لیدے لُونے❤
(✿◠‿◠)قالبــــ❤ــــــدونی،لوگــو،آیکـُـن
قالب و لوگوی سحر و یاسی
قالب و لوگوی یگــــانه و پگـــاه
♥| قـالـب هــاے مـَـریــم |♥
شکلک های شقایق جوووووووووووووون
♂♥♀قالب هآی لیدیٍ پریسا♂♥♀
♂♥قــالـب و لـوگـو ی یـه پســر♂♥
♥ لوگوهـــایــ مـیس بادکــنکی♥
all_stars
قـ ـالـ ــب هـ ـای گـ ـوریل انـ ـگـ ـوری
سرزمین دیدنی ها
قالبـــ های ریــمـــآ جون
قالبـــ های غــزل
بنر ها و شکلکــ های میسیــــzــaــnــyـa
㋡آیکن های مــــستر پاستیلی㋡
قالبــ هـ ـای سمــ ــاو کیانــ‌ـ ــا
قالبــ ویـ کـــ ـتَـ ـ ــوریــ ـ ا
ܓܓNicol piC galleryܓܓ
㋡شکلک های اوین㋡
♕...قالــِب هاے بار بـــــے...♕
★شکلک های نازلی★
..::♥شـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه♥::..
☆قـآلــبـ هاے عـآشقـونـهـ عـَـسـَـل جون☆
elizabet-m
Miss12
♣ قالب و لوگوهای کـــامـــو ♣
قالب های هستی
✘قالبــــــ هاـے آטּآسـتـآزیـــــــآ ✘
قالِـبــ هـآے لیـدے اِسمـ:)ـایـل
شكلك نيكا *●♥●* آرمون
قالبـ ها &شکلکـ های miss_fr
اِستآیلـ ـ هآیـ ـ کـ ـ ـو کـ ـ ـو
قــالـِـبــ ـهـاے مُـصـطََـفـے
قـآلـب ـهـآے مـَلـوس
๑㋡شـِکلَکــ هایِ میـــس فِــر فِــرے๑㋡๑
قالبـ هـا و شڪلڪ هـآے مـونــ♥ــا
♥♥قالب های مهدیس و حمید♥♥
قـــــآلب هـــاے فـــــآطـــمـــﮧ
♕..شڪلَڪ هــ ـاے باربـــے..♕
✖قالبـــ و شکــــــلک های میس اِســـــ✖
آیـکوُטּ وشڪلڪ هآے دو پرنسِسِ صولتے
♪شڪلـ ـڪ هآے آنــ ـے♪
قالبــــــــ و لوگوهـاے کےم مهــــــــسا
قالب های لیدی اینا
$_ladY
♥♥دنياي شكلك♥♥
ღ❁ قالبــ و لـوگــو میـــــسـ صبــاღ❁
شكلكـ هايـ الناز جونـ
قالب و لوگو میس ورونیکا
҉شکلک هآوجـزوه هآے فروشـے دخمـ♥ـلے҉
✿ قآلب هآے میس هآنے ✿
مــــــ00ـیـــــس جـــیـــــ--/ـگـری
ツ قالب های سپیده ツ
♥خاطره هاي يه دختر صورتي♥
| آیکوטּ هاﮯ مـ ـعـ ـراج ـتـ-ـکـ |
لینکستان وب های شکلک
قالب های یشیم
✖ اےڪטּ ـهـاے لـیـدے تےטּا ✖
Other

کــدموس مهســـآیے

مهســـایی

شــکــلــکــــ هــای مــهــســایــی
”شکلکـــ
”شکلکـــ
کــُــد هــآے مَــهــســآیـے

هدایــت بـه بــآلآ

هدایــت بـه بــآلآ